BHP

Zajmujemy się obsługą BHP w zakresie:

  • szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników
  • szkoleń dla pracodawców
  • sporządzania dokumentacji powypadkowej
  • opracowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • audytów BHP
  • opracowania instrukcji stanowiskowych
  • opracowania regulaminów pracy obejmujących BHP
  • prowadzenia ewidencji czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia pracowników oraz kart pomiarów
  • stałej obsługi BHP