Obsługa kadrowo-płacowa

Prowadzimy sprawy pracownicze w zakresie:

  • akt osobowych
  • akt osobowych z wynagrodzeniami i ubezpieczeniami ZUS
  • audytów dotyczących dokumentacji pracowniczej
  • audytów przedkontrolnych w zakresie przestrzegania prawa pracy, BHP i ubezpieczeń społecznych (ZUS, PIP)
  • reprezentacji przy kontrolach ZUS, PIP, Sanepid
  • reprezentacji przy procesach odwoławczych